Menu

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA

Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên 

a) Về cơ cấu tổ chức:

 

Các bộ phận

Họ và tên

Số điện thoại, email

Ảnh

1. Chi bộ Đảng

Bí thư chi bộ

TS. Vũ Văn Thú

0915357926

thuvv@dhcd.edu.vn

 

 

2. Lãnh đạo khoa

 Trưởng khoa

TS. Vũ Văn Thú

0915357926

thuvv@dhcd.edu.vn

 

 

 Phó trưởng khoa

TS. Đỗ Thị Lan Chi

0912768614

chidtl@dhcd.edu.vn

 

3. Tổ Công đoàn

Tổ trưởng

Ths. Tô Xuân Quỳnh

0945801989

quynhtx@dhcd.edu.vn

 

 

Tổ phó

Ths. Trương Thị Yến Nhi

0979262898

nhitty@dhcd.edu.vn

 

 

4. Giáo vụ khoa

CN. Vũ Trọng Đại

0945171095

daivt@dhcd.edu.vn

 

 

5. Cố vấn học tập

TS. Nguyễn Đắc Diện

0975528087

diennd@dhcd.edu.vn

 

 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA BẢO HỘ LAO ĐỘNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 296/QĐ-ĐHCĐ ngày 04 tháng 3  năm 2021

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Công đoàn)

TT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị

Chức vụ

1

TS. Vũ Văn Thú

Trưởng khoa, khoa Bảo hộ lao động, trường Đại học Công đoàn

- Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Đỗ Thị Lan Chi

Phó trưởng khoa, khoa Bảo hộ lao động, trường Đại học Công đoàn

- Phó Chủ tịch HĐ

3

TS. Nguyễn Đắc Diện

Giảng viên khoa Bảo hộ lao động, trường Đại học Công đoàn

- Ủy viên, Thư ký

4

ThS. Nguyễn Hồng Sơn

Giảng viên khoa Bảo hộ lao động, trường Đại học Công đoàn

- Ủy viên

5

GS. TS. Lê Vân Trình

Chủ tịch Hội KHKT An toàn và Vệ sinh lao động Việt Nam

- Ủy viên

6

ThS. Nguyễn Anh Thơ

Phó cục trưởng Cục An toàn lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Ủy viên

7

TS. Nguyễn Anh Tuấn

Giám đốc trung tâm an toàn, Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động

- Ủy viên

8

ThS. Trần Xuân Hòa

Giám đốc, Công ty TNHH Dịch vụ Đào tạo và Tư vấn Hà Nội ( TCS Hà Nội)

- Ủy viên

9

KS. Nông Minh Quyết

Trưởng Ban an toàn miền Bắc, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

- Ủy viên

  (Danh sách gồm có 9 người)

b) Về đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành BHLĐ:

Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo trình độ đại học ngành BHLĐ của Trường, bao gồm: Cán bộ, giảng viên của khoa và giảng viên cơ hữu thuộc các đơn vị trong Trường, là những viên chức có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực BHLĐ và liên quan, có các kỹ năng sư phạm, có kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy trình độ đại học đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Tính đến cuối năm 2020, Trường có 16 GV tham gia giảng dạy trình độ đại học ngành BHLĐ trong đó có 6 GV có trình độ tiến sĩ (37.5%), 09 GV có trình độ thạc sĩ. Số lượng giảng viên giảng dạy ngành BHLĐ qui đổi là 21.3 giảng viên. Tỉ lệ SV trên GV quy đổi trung bình của chương trình đào tạo ngành BHLĐ là 24,32 SV/GV.

2.6. Về Quy mô sinh viên trình độ đại học, hệ chính quy: Đến 12/2020 là 518 SV.

2.7. Ví trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng tổ chức, thực hiện công tác bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp, trong các công trường, dự án, các khu kinh tế, công nghiệp; giảng dạy và nghiên cứu tại các viện, trường, các cơ sở đào tạo; công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về ATVSLĐ, thanh tra về ATVSLĐ, và cán bộ bảo hộ lao động trong hệ thống tổ chức Công đoàn. Sinh viên được đào tạo với chương trình không ngừng được cải tiến, phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ CNH - HĐH và HNQT.

 

Đối tác chiến lược

(84-4) 3.857.3204